Česká reprezentace

Česká reprezentace ve skateboardingu

Česká reprezentace ve skateboardingu je součástí ČAS a její členové reprezentují Českou republiku ve skateboardingu na mezinárodním poli. Zároveň reprezentace propaguje aktivity ČAS a pomáhá rozvoji skateboardingu v ČR.

Aktivní reprezentační týmy:
- Street muži
- Street muži junioři (do 21 let)
- Skatepark muži

Plánované reprezentační týmy:
- Street ženy
- Skatepark muži junioři (do 21 let)
- Skatepark ženy

Kritéria výběru reprezentanta v jednotlivých disciplínách

STREET muži:Maxim Habanec, Martin Pek, Tomáš Vintr

Kritéria pro výběr do reprezentace jsou:

A. dlouhodobé výsledky na mezinárodních závodech pod hlavičkou ISF (např. WCSK8, SLS, atd.)

B. dlouhodobé výsledky na lokální závodech pod hlavičkou ČAS (ČSP, MČR)

C. členství v ČAS

D. aktuální forma

E. vstupní lékařská prohlídka

F. výpis z rejstříku trestů

 

SKATEPARK muži:Martin Jurášek, Jan Tomšovský

Kritéria pro výběr do reprezentace jsou:

A. dlouhodobé výsledky na mezinárodních závodech pod hlavičkou ISF (např. WCSK8, VSPS, atd.)

B. dlouhodobé výsledky na lokální závodech pod hlavičkou ČAS (ČSP, MČR)

C. členství v ČAS

D. aktuální forma

E. vstupní lékařská prohlídka

F. výpis z rejstříku trestů

 

STREET muži junioři (do 21 let):David Luu, Kryštof Mizur, Jan Navrátil

Kritéria pro výběr do reprezentace jsou stejné jako u mužů.

Pro chystané reprezentační týmy (Street ženy, Skatepark muži junioři, Skatepark ženy) platí stejná kritéria jako výše popsaná. Jejich založení je plánováno na rok 2019.

Reprezentace se případně obměňuje dle potřeby podle formy a zdravotního stavu jezdců během roku. Kritéria se nemění.