Otázky a odpovědi

Často kladené dotazy

Co dělá ČAS? 

Výňatek ze stanov ČAS, veškeré dokumenty ke stažení najdeš zde.

Česká asociace skateboardingu je samosprávný, dobrovolný, nepolitický a neziskový spolek založený za účelem naplňování společného zájmu. Za tímto účelem a podle podmínek a zásad těchto stanov plní spolek zejména tyto hlavní úkoly:

a) podpora rozvoje skateboardingu v České republice;
b) zvyšování počtu aktivních skateboardistů;
c) podpora skateboardingu v rámci regionů České republiky;
d) podpora české skateboardové reprezentace;
e) organizace a podpora skateboardových akcí a závodů;
f) všeobecná popularizace skateboardingu jako sportu mezi veřejností;
g) podpora zájmu mládeže o skateboarding.

Často kladené dotazy ( FAQ )

Jak je ČAS financován?
ČAS je primárně financován z prostředků MŠMT (mezinárodní akce, talentovaná mládež, provoz a reprezentace), o které si zažádá a které MŠMT může přidělit. Přehled dotací je k nahlédnutí na stránkách ministerstva a partnerských měst. Další prostředky získává od partnerů asociace. Na sérii ČSP pak od měst, ve kterých se zastávky konají, a dále od partnerů série.

Jak jsou využity prostředky?
Státní prostředky nelze mezi sebou přelévat a musí být využity na konkrétní projekty a aktivity, kterým byly přiděleny. Například peníze na reprezentaci nemohou být použity na stavbu mobilních překážek nebo na organizaci závodů, tyto prostředky jsou především na cestování reprezentace, na trenéry reprezentace apod. Peníze v programu "Talent" zase nemohou být použity pro jezdce starší 23 let apod.

Proč ČAS nestaví skateparky?
ČAS z důvodu nutnosti spolufinancování minimálně 20 % při investičních dotacích přenechává stavbu skateparků na městech. Slouží místním klubům, městům, sdružením pouze jako poradní orgán v případě, že si to vyžádají. Těm pak aktivně pomáhá s projekty, s dodavateli a se vším co je potřeba.

Jak se vybírá reprezentace?
Veškeré informace je možné nalézt na odkazu http://www.caskate.cz/ceska-reprezentace/, jedná se hlavně o výsledky ČSP a o zájmu daného jezdce Českou republiku reprezentovat.

Jak jsou vybírány zastávky ČSP?
Zastávky ČSP jsou vybírány dle finančních možností asociace, zájmu oslovených měst, kvality skateparků, vstřícným přístupem místní komunity a snahy rovnoměrně rozložit zastávky co nejvíce po ČR. Bohužel, ne vždy je možné odjet v místě konání obě disciplíny. Vnímáme to jako problém, který bychom do budoucna chtěli vyřešit, avšak momentálně to nedovoluje finanční ani organizační kapacita asociace.

Jaká jsou pravidla ČSP?
http://www.caskate.cz/asociace/fakta_CSP_2019/

Může ČAS podpořit lokální závody?
http://www.caskate.cz/jak-zacit/organizace-zavodu-a-sponzoring/ Na tomto odkazu je ke stažení vše co je potřebné k uspořádání závodu, i jak žádat o sponzoring. ČAS aktivně i finančně pomáhá místním klubům s pořádáním závodů.

Co jsou místní kluby?
Místní kluby jsou spolky, které jsou zapsané u příslušných úřadů, a jsou to spolupracující spolky s ČAS. Jsou spolufinancovány na základě počtu členů a jejich úspěchů z prostředků MŠMT určených na talentovanou mládež a provoz asociace. Zde jsou informace o spolupráci s ČAS http://www.caskate.cz/jak-zacit/vznik-vlastniho-spolku/.

Místní kluby naplňují program Talent, který umožňuje mladým zájemcům o skateboarding jezdit na závody po celé ČR. ČAS přispívá na cesty, ubytování a na odměny trenérům doprovázející skupinu. Jedná se hlavně o kategorie U9 a U14.

Kluby dále provozují kempy a příměstské kempy, které opět podporuje ČAS.

V současnosti probíhá i akce Skateboarding do škol, kde objíždíme ZŠ, s cílem skateboarding představit první stupni ZŠ. Více zde. http://www.caskate.cz/novinky/detail/349/prvni-akce-skateboarding-do-skol-probehla-na-zs-petriny-v-praze/

K čemu je trenérská licence?
Trenérská licence je nutná k vedení kroužků skateboardingu při DDM a také v místních klubech. Bez licencovaného člena nemůže asociace klub podporovat, protože nesplňuje kritéria MŠMT pro financování (http://www.caskate.cz/asociace/fakta_trenerske_kurzy/). Součástí trenérských zkoušek je i skateboardingové minimum, které daný zájemce musí umět.

Jak můžu ovlivnit dění v ČAS?
Každý, kdo by se chtěl účastnit organizace skateboardingu v ČR, má možnost jako člen ČAS. Stačí se registrovat a zaplatit členský příspěvek. Člen se pak může stát licencovaným trenérem, založit klub podporovaný asociací a účastnit se dění v asociaci. Každým rokem se koná valná hromada, která je pro všechny členy a na které se určuje krátkodobé i dlouhodobé směřování ČAS. Registraci je možné provést na http://www.caskate.cz/asociace/registrace-a-clenske-vyhody/ a především je potřeba se ptát. Naše kontakty zde http://www.caskate.cz/asociace/.
 
2. Pravidla bezpečné jízdy na skateboardu (kopírovat až od níže)
 
Pravidla bezpečné jízdy na skateboardu

Jezdit na dobrém povrchu - je nutné si vždy zkontrolovat místo pro ježdění, případně ho k ježdění přizpůsobit. Studie dokazují, že přibližně jedna třetina všech zranění na skateboardu vznikla v prvních týdnech ježdění. Tato zranění jsou často připisována nepravidelnému povrchu nebo nerovnostem.
Mít kvalitní vybavení - kompletní skateboard složený s kvalitních komponentů je základem bezpečného ježdění. Jeho pravidelná kontrola a údržba musí být samozřejmostí.
Používat chrániče a helmu - hlava, kolena, lokty, zápěstí. Ochranné prvky těchto částí těla jsou podmínkou pro jízdu u dětí do 15 let.
Umět zastavit - je nutné umět bezpečně zastavit. Nezastavovat, nesedat si nebo nestát tam, kde ostatní skateboardisté mohou chtít jet.
Nepřeceňovat své síly a schopnosti - je nutné věnovat pozornost signálům únavy a nepouštět se do složitějších prvků, dokud nezvládám základní.
Učit se padat - pády se musí nacvičovat. Je nutné se s nimi důvěrně seznámit co nejdříve, aby každý pád nebyl tragédií.
Nejezdit sám - je potřeba si uvědomit, že v případě vážnějších zranění kamarád poskytne první pomoc a zavolá RZS.
Respektovat okolí - neohrožovat okolí svojí jízdou nebo chováním.