fakta

Kdo jsme

Česká asociace skateboardingu (ČAS) byla založena na začátku roku 2010 a v dubnu téhož roku se uskutečnila ustavující členská schůze. V průběhu roku 2010 se začal připravovat první koncept pod vedením ČAS, a tím je konání kurzů skateboardingu pro ty nejmladší zájemce o skateboarding. Kurzy se konají ve spolupráci s Domy dětí a mládeže, následují závody pro začínající skaters a série závodů pro všechny. Vía informace o startu kurzu najdete v sekci Novinky

Další informace hledejte v sekci Novinky a v sekci Download najdete veškeré dokumenty vztahující se k ČAS.

Orgány ČAS

Výkonný výbor (VV)

  • Jan Lankaš, předseda ČAS
    jan.lankas@caskate.cz
  • Tomáš Koudela, člen VV, marketing manager
  • Tomáš Vintr, člen VV, aktivní skater
  • Matěj Homola, člen VV, muzikant
  • Tomáš Velický, člen VV, brand manager

Kontrolní komise

  • Zdeněk Jonáš
  • Jan Rafaj
  • Richard Vlček